കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും കേരളവും

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തെപ്പറ്റിയും നമ്മുടെ നിസ്സംഗതയെ ചോദ്യംചെയ്തും നമുക്കെന്തെല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നു വിശദീകരിച്ചും ഉള്ള എന്റെ ലേഖനം: http://www.mathrubhumi.com/technology/science/science-1.1661260

ഈ ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്തും ആർക്കിട്ടെക്ടുമായ ലിസ അയച്ചുതന്ന കവിത:

അങ്ങരികിലെ മാമരംകൂടി നമുക്കു മുറിക്കാം
പൊന്നുമകൾക്കായൊരു മെറിഗോറൌണ്ട് വയ്ക്കാൻ.
ഊഞ്ഞാലിലായുന്നതായാസമല്ലേ
മെറിഗോറൌണ്ടല്ലേ അതിലും സുഖം
മാമരത്തിലെ കൊമ്പിലുറുമ്പുണ്ടണ്ണാറക്കണ്ണനുണ്ട്.
എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി ഞാനല്ലാതാരുറപ്പുവരുത്തും?
ഞെട്ടണ്ട, നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാവില്ലിതൊന്നും.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s