മിന്നലും ഇടിയും

മിന്നല്‍ എന്ന പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ചും അതില്‍നിന്നു് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം, എങ്ങനെ വസ്തുവകകളെ രക്ഷിക്കാം എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാനായി ഞാന്‍ എഴുതിയ പുസ്തകമാണു് “മിന്നലും ഇടിയും” എന്ന പേരില്‍ കേരള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ 14നു് (2014 നവംബര്‍ 14) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. പുസ്തകം സര്‍ക്കാര്‍ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ വില്ക്കുന്ന കടകളില്‍ ലഭിക്കും. വില 70 രൂപ. VPP ആയി ലഭിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ എനിക്കു് ഇമെയില്‍ അയയ്ക്കുക (വിലാസം: sasi.cess@gmail.com)

Book-cover

Advertisements

Quest for the right education for the new world

Everyone almost everywhere seems to agree that the education system, especially, the higher education system, is in a mess. And employers seem to agree that the kind of people they need are not at all available. In India, it is a constant complaint that those who come out with degrees from universities are largely unemployable. They simply don’t have the skills that are needed for the jobs — often, even the skills to live properly in a society! It is in no way happy to learn that the problem is not unique to India, though it may be a sort of relief that we are not all alone and that rest of the world is also struggling with the same problem. But that is not much of a solace. In this context, I would like  to quote from an article by David J. Helfand, President & Vice Chancellor, Quest University Canada. He writes,

“Our educational system is stultified by an answer-based curriculum. What we need in order to produce creative problem solvers for this new millennium is a process-based curriculum….

“In my Quest class this year I adopted a different approach. I divided the class into teams of five and gave them a sophisticated computer simulation of planets orbiting their parent stars. The simulation had a dozen free parameters, including the number of observations one could make and the size of the telescope used (and thus the noisiness of the data collected). I also gave each group a dozen suggestions as to how to play with the simulation. Three hours and thirty minutes later, with everyone was still there, one group got up and wrote out Kepler’s Three Laws of Planetary Motion. They had derived them empirically, just as Kepler did, from noisy data….

“Later in the course, there were more simulations and paper models – and fewer hints were required. My students were comfortable jumping into the mess, arguing with each other, pursuing dead ends, failing…they were engaged in process-based learning, not seeking an answer they could find on their phones. This is the kind of education our students require to support a lifetime of creativity.”

Isn’t this the whole problem in a nutshell? Our universities also ask their students to cram stuff without understanding (to be most efficient), so that they can reproduce everything on the answer sheets. I recently met a young electrical engineer who couldn’t tell me what kind of batteries are used in torches! Or for that matter, what causes electric current to flow! He later explained to me that they were told only to learn by heart. And, to my utter shock, they were told not to touch anything during practical examinations! All this happens, in my view, because the most important thing in education is the final score. It really doesn’t matter whether the student has understood anything or not. Why do we run educational institutions like this? They are just a waste of money, time and resources. It is long past the time when our higher education also followed our schools and adopted social constructivism as its philosophy. I am sure that our university teachers are going to protest, and probably go on strike too, if this happens. I would suggest that it would be more beneficial to our country if those teachers are given golden handshakes and sent off for perpetuity, if that happens. The loss can be made up pretty quickly.

ചൊവ്വയും മംഗള്‍യാനും

(2014 സെപ്റ്റംബര്‍ 24ലെ തേജസ് പത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം)

മംഗള്‍യാന്‍ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണല്ലോ ഭാരതീയര്‍ മുഴുവനും. ഈ ആഹ്ലാദത്തിമിര്‍പ്പിനിടയില്‍, ചൊവ്വ തികച്ചും അജ്ഞാതമായ ഗ്രഹമാണെന്നും നമ്മളാണു് ഇനി ലോകത്തിനു് ചൊവ്വയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാന്‍ പോകുന്നതു് എന്നു് ചിലരെങ്കിലും സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്താണു് ചൊവ്വാഗ്രഹം, എന്താണു് മംഗള്‍യാന്‍ നമുക്കുവേണ്ടി കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതു് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ നമുക്കു് പരിശോധിക്കാം.

പണ്ടുകാലം തൊട്ടേ മനുഷ്യനു് ചൊവ്വയോടു് ഒരു പ്രത്യേകസ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു. നമുക്കു് ചൊവ്വ ദോഷങ്ങള്‍ തരുന്ന ഗ്രഹമാണു്. പാവം ഗ്രഹം അനേകം സ്ത്രീകളുടെ ശാപം നേടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഗ്രീക്ക്-റോമന്‍ പുരാണങ്ങളില്‍ യുദ്ധത്തിന്റെ ദേവനാണു് മാഴ്സ്. ജീവനുണ്ടായിരിക്കാന്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രഹമായി പണ്ടേ പലരും ചൊവ്വയെ കണ്ടിരുന്നു. എച്ച്.ജി. വെല്‍സിന്റെ `വാര്‍ ഓഫ് ദ വേള്‍ഡ്സ്’ (War of the Worlds) എന്ന നോവലില്‍ ചൊവ്വയില്‍നിന്നുള്ള ജീവികള്‍ ഭൂമിയെ ആക്രമിക്കാന്‍ വരുന്നതായാണു് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ചൊവ്വ കഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല നോവലുകളും ചലച്ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ചൊവ്വയില്‍ ജലപാതകളുണ്ടെന്നു് പത്തൊമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടില്‍ ജിയോവാനി ഷിയാപാരെല്ലി (Giovanni Schiaparelli, 1835-1910) എന്ന ഇറ്റാലിയന്‍ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പലരും ഇതു നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിന്റെ വിശദമായ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കന്‍ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പെഴ്‌സിവല്‍ ലോവല്‍ (Percival Lowell, 1855-1916) ഈ ആശയത്തിനു് കാര്യമായ പ്രചാരണം നല്‍കുകയും ജലപാതകള്‍ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികള്‍ കാര്‍ഷികാവശ്യത്തിനു നിര്‍മ്മിച്ചതാണെന്നുവരെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചൊവ്വയില്‍ ജലപാതകളുണ്ടെങ്കില്‍ അവ ഭൂമിയില്‍നിന്നു് ദൂരദര്‍ശിനിയിലൂടെ ദൃശ്യമാവില്ലെന്നും ജലപാതകളെന്നു വിചാരിച്ചതു് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നുവരുമ്പോള്‍ പ്രകാശത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്നും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തോടെ തിരിച്ചറിയാനായി. എന്നാല്‍ പണ്ടെങ്ങോ ഒരുകാലത്തു് അവിടെ ജലം ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ തെളിവുകള്‍ സ്വയംപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പര്യവേക്ഷണികളില്‍നിന്നും ഭൂമിയില്‍നിന്നു നടത്തിയ റഡാര്‍ പഠനങ്ങളില്‍നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭൂമിയുമായോ ശുക്രനുമായോ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ വളരെ ചെറിയ ഗ്രഹമാണു് ചൊവ്വ. ഭൂമിയുടെ ഏതാണ്ടു് പകുതി വലുപ്പമേ ചൊവ്വയ്ക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ പിണ്ഡമാണെങ്കില്‍ ഏതാണ്ടു് പത്തിലൊന്നും. അതുകൊണ്ടു് അതിന്റെ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണബലം (ഉപരിതലത്തില്‍) ഭൂമിയുടേതിന്റെ ഏതാണ്ടു് 37.5% മാത്രമാണു്. തല്‍ഫലമായി ചൊവ്വയ്ക്കു് അന്തരീക്ഷത്തെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്താനുള്ള കഴിവു് അത്രകണ്ടു് കുറവാണു്. എന്നാല്‍ സൂര്യനില്‍നിന്നുള്ള ദൂരം ഭൂമിയേക്കാള്‍ വളരെ കൂടുതലായതിനാല്‍ ആ ഗ്രഹത്തിലെ താപനിലയും സൌരവാതത്തിന്റെ തീവ്രതയും അത്രകണ്ടു് കുറവാണു്. ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലം ഭൂമിയുടേതിനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണു്. ഇപ്പോഴവിടെ ജലം ദൃശ്യമല്ലെങ്കിലും സമുദ്രങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തടങ്ങളും വലിയ നദികള്‍ ഒഴുകിയതുപോലുള്ള ചാലുകളും അമേരിക്കയിലെ ഗ്രാന്‍ഡ് കാന്യനെ (Grand Canyon) നിഷ്‌പ്രഭമാക്കുന്ന മലയിടുക്കുകളും ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങളില്‍നിന്നു് കാണാനായിട്ടുണ്ടു്. ഇപ്പോള്‍ ചൊവ്വയില്‍ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ജലം ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത തീരെ കുറവാണെങ്കിലും ഏതോ ഒരു കാലത്തു് അവിടെ ജലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുതന്നെയാണു് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. വളരെ നേരിയ അന്തരീക്ഷമര്‍ദ്ദം കാരണം ജലം അവിടെനിന്നു് എളുപ്പത്തില്‍ നഷ്ടമാകാം. എന്നാല്‍ മണ്ണിനടിയിലും പാറകള്‍ക്കിടയിലുമായി കുറെ ജലം ഉണ്ടായിരിക്കാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ടു് എന്നു കരുതുന്നു. ചൊവ്വയുടെ ധ്രുവങ്ങളിലുള്ള ഐസ് തൊപ്പികളില്‍ കൂടുതലും ജലമാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ഇവയുടെ മുകളില്‍ താരതമ്യേന കട്ടി കുറഞ്ഞ ഖര കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡ് പാളികളുണ്ടു്. ചൊവ്വയ്ക്കു് രണ്ടു ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ടു്—ഫോബോസും (Phobos) ഡീമോസും (Deimos). റോമന്‍ ദേവന്‍ മാഴ്സിന്റെ ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ തുല്യനായ ഏറീസിന്റെ പുത്രന്മാരാണു് ഇവര്‍.

മറ്റു് ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെന്നതുപോലെ ചൊവ്വയുടെ പര്യവേക്ഷണത്തിനും ആദ്യം ശ്രമിച്ചതു് സോവിയറ്റ് യൂണിരയനാണു്. 1960 ഒക്‌ടോബര്‍ 10നു് മാഴ്സ്-1 എന്നുപേരിട്ടിരുന്ന പര്യവേക്ഷിണി വിക്ഷേപണസമയത്തുതന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുടെ മാരിനര്‍ 8, 9 എന്നീ പര്യവേക്ഷിണികളേക്കാള്‍ മുമ്പേ ചൊവ്വയിലെത്താനായി അവര്‍ കോസ്‌മോസ്-419 (Kosmos 419) എന്നൊരു പര്യവേക്ഷിണി 1971 മെയ് 10നു് വിക്ഷേപിച്ചു. ചൊവ്വയെ പ്രദക്ഷിണംവച്ചുകൊണ്ടു് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുക എന്നതായിരുന്ന ഉദ്ദേശ്യം. എന്നാലതു് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥംവിട്ടു് പോയില്ല. അടുത്ത രണ്ടു് പര്യവേക്ഷിണികളായ മാഴ്സ്-2ഉം 3ഉം (Mars-2 Mars-3) ഈരണ്ടു് ഭാഗങ്ങളുള്ളവയായിട്ടായിരുന്നു വിഭാവനചെയ്തതു്. അവയില്‍ ഒരു ഭാഗം ചൊവ്വയെ പ്രദക്ഷിണംവയ്ക്കുകയും മറ്റേതു് ചൊവ്വയില്‍ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. രണ്ടു് പര്യവേക്ഷിണികളും വിജയകരമായിത്തന്നെ വിക്ഷേപിച്ചു. അങ്ങനെ ചൊവ്വയുടെ സമീപത്തെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനിര്‍മ്മിത ഉപഗ്രഹമായിത്തീരാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതു് മാഴ്സ്-2ന്റെ ചൊവ്വയിലിറങ്ങാനുദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഭാഗത്തിനാണു്. അതിനു് സാവധാനം ഇറങ്ങാനായില്ല. പകരം ഉപരിതലത്തില്‍ വീണുതകരുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മാഴ്സ്-3ന്റെ ഭാഗം വിജയകരമായി ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തില്‍ സാവധാനം ഇറങ്ങുകയും പതിനഞ്ചു സെക്കന്റോളം സമയത്തേക്കു് വിവരങ്ങളയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്നു്, ചൊവ്വയെ പ്രദക്ഷിണംവയ്ക്കാനായി മാഴ്സ്-4, 5 എന്നീ പര്യവേക്ഷിണികളും സമീപത്തുകൂടു കടന്നുപോകുകയും ഒരു പര്യവേക്ഷിണിയെ ഗ്രഹത്തിലിറക്കുകയും ചെയ്യാനായി മാഴ്സ്-6, 7 എന്നിവയും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നമുക്കു നല്‍കിയതു് മാഴ്സ്-5 ആണു്. അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പു് നമുക്കു് 60 ചിത്രങ്ങളാണു് ലഭിച്ചതു്.

പിന്നീടു് അമേരിക്കയുടെ മാരിനര്‍-3 (Mariner-3 വിക്ഷേപണസമയത്തെ പ്രശ്നംമൂലം പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ മാരിനര്‍-4 \engmal{(Mariner-4}1964 നവംബര്‍ 28നു് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ചൊവ്വയുടെ സമീപത്തെത്തി ചിത്രങ്ങളയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, ചൊവ്വയിലെ അന്തീക്ഷമര്‍ദ്ദം ഭൂമിയുടേതിന്റെ നൂറിലൊന്നേയുള്ളൂ എന്നും ഉപരിതലത്തിലെ താപനില -100 °C ആണെന്നും തിട്ടപ്പെടുത്തി. അതോടെ, പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനേക്കാള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അവിടെ മനുഷ്യനു് വസിക്കാന്‍ എന്നു് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടു് അമേരിക്കയുടെതന്നെ വൈക്കിംഗ്-1,2 (Viking-1,2), പാത്‌ഫൈന്‍ഡര്‍ (Pathfinder), മാഴ്സ് ഗ്ലോബല്‍ സര്‍വ്വേയര്‍ (Mars Global Surveyor), തുടങ്ങിയ പര്യവേക്ഷിണികളും ആ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെയേറെ വിവരങ്ങള്‍ നമുക്കു നല്‍കിയിട്ടുണ്ടു്.

ആ നിലയ്ക്കു് മംഗള്‍യാന്‍ എന്താണു് പുതുതായി കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതു് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നു. നമ്മില്‍നിന്നു് ഇത്രയേറെ ദൂരത്തുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചു് പഠിക്കുക എന്നതു് വളരെ കഷ്ടമുള്ളതാണെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണല്ലോ. അവിടത്തെ മണ്ണിനെക്കുറിച്ചോ വായുവിനെക്കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കില്‍ വേണ്ടിവരുന്ന സമയവും ചെലവും എത്രയാണെന്നു് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേയുള്ളൂ. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുതന്നെ എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാന്‍ നമുക്കായിട്ടില്ല! വല്ലപ്പോഴുമൊരിക്കല്‍ കുറച്ചുനാളത്തേക്കുമാത്രം നേരത്തേ തീരുമാനിച്ച കുറച്ചു പരീക്ഷണങ്ങള്‍ മാത്രം നടത്താനാണു് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളില്‍ നമുക്കാവുക. അപ്പോള്‍ എന്തെല്ലാം ഇനിയും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടാവും!

ഇനി എന്താണു് മംഗള്‍യാന്‍ ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നതു് എന്നു് പരിശോധിക്കാം. ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോഗത്തിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കുക എന്നതു് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യമാണു്. കൂടാതെ ശാസ്ത്രീയമായി, ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ പ്രത്യേകതകള്‍ (features), രൂപശാസ്ത്രം (morphology), ധാതുശാസ്ത്രം (mineralogy), തുടങ്ങിയവ പഠിക്കുക, നമ്മള്‍ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങളുപയോഗിച്ചു് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷം പഠിക്കുക, തുടങ്ങിയവയാണു് ഐഎസ്ആര്‍ഓയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍. കൂടാതെ, ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ മീഥേന്‍ വാതകം കണ്ടതായി 2003-2004 കാലഘട്ടത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭൂമിയില്‍ മീഥേനുണ്ടാകുന്നതു് പ്രധാനമായും ജൈവസ്രോതസ്സുകളില്‍നിന്നാണു്. പല ജീവികളുടെയും വയറ്റില്‍ മീഥേന്‍ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. കൂടാതെ ചില സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്താലും ഈ വാതകമുണ്ടാകുന്നുണ്ടു് സൂര്യരശ്മികളിലെ അള്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങള്‍ മീഥേന്‍വാതകത്തെ വിഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണു്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ചൊവ്വയില്‍ മീഥേനുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനു് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുക എന്നതു് മംഗള്‍യാനിന്റെ ഒരു ദൌത്യമാണു്. പര്യവേക്ഷിണി ചൊവ്വയിലെത്തുക എന്നതുതന്നെ ഭാരതത്തിനു് വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണു്. അവിടെ മീഥേനുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനു് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുകൂടി കഴിഞ്ഞാല്‍ അതു് തികച്ചും അന്യാദൃശമായ ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും. ബഹിരാകാശപര്യവേക്ഷണരംഗത്തെ നേതൃനിരയിലേക്കു് ഭാരതത്തെ അതു് കയറ്റിവിടുമെന്നുവേണം കരുതാന്‍.

(ഈ ലേഖനം ക്രിയേറ്റിവ് കോമണ്‍സ്\eng  by-sa\mal  ലൈസന്‍സില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.)

Great! A UN initiative to control the human rights violations by MNCs

This is something that my friend and environmental expert Faizi SFaizi posted in Facebook. I am copying and pasting the entire text here with his permission. I think this is an important step in bringing multinational corporations to some kind of sense and control. And putting this here in the hope that some more people may here this good news:

“Finally a UN initiative to control the human rights violations by MNCs. I am copying below the draft resolution adopted by the UN Human Rights Council last week, sent by my friend Ville. To create a legally binding international instrument (treaty/convention) As expected the draft sponsored by S Africa and Ecuador was opposed by western governments, but adopted by majority during voting. Now the process for drafting the treaty will begin. It is important that this process is strongly supported by people’s movements from across the world…..esp since the MNCs and their media will now launch a harangue against the initiative…

Human Rights Council

A/HRC/26/L.22/Rev.1

Elaboration of an international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights

Stressing that the obligations and primary responsibility to promote and protect human rights and fundamental freedoms lie with the State, and that States must protect against human rights abuse within their territory and/or jurisdiction by third parties, including transnational corporations,

Emphasizing that transnational corporations and other business enterprises have a responsibility to respect human rights,

Acknowledging that transnational corporations and other business enterprises have the capacity to foster economic well-being, development, technological improvement and wealth, as well as causing adverse impacts on human rights,

Bearing in mind the progressive development of this issue,

1. Decides to establish an open-ended intergovernmental working group on a legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, the mandate of which shall be to elaborate an international legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises;

2. Also decides that the first two sessions of the open-ended intergovernmental working group on a legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises shall be dedicated to conducting constructive deliberations on the content, scope, nature and form of the future international instrument, in this regard;

3. Further decides that the Chairperson-Rapporteur of the open-ended intergovernmental Working Group should prepare elements for the draft legally binding instrument for substantive negotiations at the commencement of the third session of the working group on the subject, taking into consideration the discussions held at its first two sessions;

4. Decides that the open-ended intergovernmental working group shall hold its first session for five working days in 2015, before the thirtieth session of the Human Rights Council;

5. Recommends that the first meeting of the open-ended intergovernmental working group serve to collect inputs, including written inputs, from States and relevant stakeholders on possible principles, scope and elements of such an international legally binding instrument;

6. Affirms the importance of providing the open-ended intergovernmental working group with independent expertise and expert advice in order for it to fulfil its mandate;

7. Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide the open-ended intergovernmental working group with all the assistance necessary for the effective fulfilment of its mandate;

8. Requests the open-ended intergovernmental working group to submit a report on progress made to the Human Rights Council for consideration at its thirty-first session;

9. Decides to continue consideration of this question in conformity with its annual programme of work.”

Lightning and safety

Kerala has been facing severe losses due to heavy rainfall and several deaths due to lightning. Kerala is, in fact, one of the regions that sees one of the heaviest thunderstorm activities in India and a heavy death toll almost every year during the April-May pr-monsoon season and the October-November North-East monsoon season. About 70 people die on the average each year and more than one hundred people suffer injuries due to lightning. Many of these can be prevented by following some simple precautionary measures.

I give here a brochure originally prepared by Dr. S. Murali Das and published by Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram, Kerala, India (Get the English version here: English_Brochure_PDF_160803 and the Malayalam one here:Malayalam_Brochure_PDF_160803)

Remember that lightning is an electrical discharge that comes with great power: millions of volts and tens of thousands of ampere current. Hence small things like the short air gap in switches or the insulation of the rubber/leather on shoes are not capable of stopping the electricity. Hence one has to try to remain in safe places during a thunderstorm and ensure that all electrical equipment are disconnected from electrical connections before thunderstorms come near your place.In Kerala, which has thick vegetation almost everywhere, lighting that strikes a tree near your house can send strong electric currents through the ground, which can cause high potential difference between two points on the ground. This can sometimes be strong enough to kill a person. Hence it is not advisable to lie down on the ground or even keep your feet apart. This current can come inside houses and has been the cause of several deaths.

Safe Places

The safest places to be during a thunderstorm are vehicles with fully covered vehicles with metallic bodies (like cars and buses with metal on top and sides) and concrete buildings with lightning conductors properly installed. Riding two-wheelers is very unsafe. Traditional buildings with tiled roof or thatched roof do not offer any protection from lightning unless a lightning protection system is properly designed and installed.

Never stand in an open place or go for swimming or fishing in a large pond, lake or the sea. Never stand near a tall tree. There have been several deaths when people went to untie a cow tied to a tree or to pick clothes spread outside for drying. Tall trees can attract lightning to themselves and anyone standing nearby can be affected. It can be conducted through a rope tied to it, especially if it is wet.

Wires/cables coming into a house from outside, such as the power line, telephone line or the television cable can bring lightning current into the house and cause damage or death. Hence keep away from all of them. However, there would be no problem in using a mobile phone or a cordless one. Do not stand near windows or doors, especially if you are wearing ornaments or holding metallic objects.The safest thing would be to sit on a wooden chair in the middle of the room with your feet close together or lie down on a wooden cot.

Don’t do

There are several things that should not be done during a thunderstorm. Some of the common mistakes are:

 • Going to untie cattle or to collect clothes from a clothesline tied to a tree (often coconut tree)
 • Lie down on the ground or stand with feet apart outdoors or indoors on the ground floor
 • Go fishing in a pond/lake/sea or play football/cricket in a large ground
 • Stand close to a tall tree or any other tall unprotected object
 • Speak over a land phone connection
 • Ride two-wheelers
 • Try to disconnect television or other equipment from power connection
 • Stand near window wearing gold ornaments or holding metallic vessels
 • Take shower bath or collect water from a pipe
 • Walk in open space holding umbrella with metal frame

Can do

 • Speak over mobile phone or cordless phone
 • Travel in a car or bus with fully metallic body without touching its metal parts
 • Cook in a traditional kitchen with firewood (won’t be safe in a house with tiled or thatched roof without lighting conductor installed)

 

പരസ്യങ്ങളിലെ തട്ടിപ്പുകള്‍

ഞാന്‍ മുമ്പു് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന chithariyachinthakal.blogspot.com എന്ന ബ്ലോഗില്‍ എഴുതിയ ഒരു കാര്യം അതിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും പ്രമാണിച്ചു് ഇവിടെ വീണ്ടും നല്‍കുന്നതു് നന്നായിരിക്കും എന്നു് തോന്നിയതുകൊണ്ടു് ഇവിടെ പകര്‍ത്തുന്നു. പരസ്യങ്ങളിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ കാര്യങ്ങളാണു് ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. ഇതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു് പരസ്യത്തിലെ ഉല്പന്നം പലരും വാങ്ങുന്നുണ്ടാകും എന്നാണു് എനിക്കു് തോന്നുന്നതു്. ഈ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും അങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടില്ല എന്നു് കരുതുന്നു. ഇതാ ഞാന്‍ മുമ്പെഴുതിയ ബ്രോഗ്:

പല ഉല്പന്നങ്ങളുടെയും പരസ്യങ്ങള്‍ കാഴ്ചക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി മനഃപൂര്‍വ്വം നിര്‍മ്മിച്ചതല്ലേ എന്നു് സംശയം തോന്നിക്കുന്നതാണു്. അവയില്‍ ചിലവ മാത്രം ഇവിടെ വിവരിക്കട്ടെ. ഇതില്‍നിന്നു് വായനക്കാര്‍ക്കു് മറ്റു പല പരസ്യങ്ങളും സ്വയം തിരിച്ചറിയാനാവും എന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നു.

പല്ലുകളെ പൊതിഞ്ഞു് സംരക്ഷിക്കുന്ന ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്

കോള്‍ഗേറ്റ് ടുത്ത്പേസ്റ്റിന്റെ ഒരു ടെലിവിഷന്‍ പരസ്യത്തില്‍ കണ്ടതു് കോള്‍ഗേറ്റ് കൊണ്ടു് പല്ലു തേക്കുമ്പോള്‍ പല്ലിനെ ഒരു വെളുത്ത വസ്തു വന്നു് പൊതിയുന്നതായാണു്.  പോടുകളുണ്ടാകുന്നതില്‍ നിന്നു്ഇതു് പല്ലുകളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നു് ഒരു ശബ്ദം പറയുന്നുമുണ്ടു് ഡോക്ടറുടെ വേഷമിട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ പരസ്യചിത്രത്തില്‍ ആദ്യം മുതലേ കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ വ്യക്തിയാണു് പേസ്റ്റിന്റെ ഗുണത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതു് എന്നു് കാണുന്നവര്‍ക്കു് തോന്നും. അതൊരു ഡോക്ടറാണു് പറയുന്നതു് എന്നു് പലരും ധരിച്ചാല്‍ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. വാസ്തവത്തില്‍ ആ വേഷം കെട്ടാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഏതോ മോഡലാണെന്നു് ചിലര്‍ക്കൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്നു് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണു്. എന്നുതന്നെയല്ല, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെതന്നെയായിരിക്കണം പരസ്യചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും.

ഇതു് മൊത്തമായും മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണു് എന്നതാണു് സത്യം. കാരണം, പല്ലുകളെ പൊതിഞ്ഞു് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യാതൊരു വസ്തുവും ഒരു ടൂത്ത്പേസ്റ്റിലുമില്ല. സാധാരണയായി ടൂത്ത്പേസ്റ്റിലുള്ള ഘടകങ്ങള്‍ മൂന്നാണു്: 1. ഉരച്ചു് അഴുക്കു് കളയാനുപകരിക്കുന്ന (പാത്രം കഴുകാനായി ചാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള) ജലത്തിലലിയാത്ത ഒരു പൊടി – ഇതു് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, കാല്‍സ്യം കാര്‍ബണേറ്റ്, എന്നിവയൊ കട്ടി കുറഞ്ഞ ചിലതരം പാറകളുടെ പൊടിയൊ ആവാം, 2. പല്ലില്‍ പോടുകളുണ്ടാക്കുന്നതും മോണരോഗങ്ങള്‍ വരുന്നതും തടയാനായി ഫ്ലൂറൈഡ് – ഇതു് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡൊ സ്റ്റാന്നസ് (stannous, അതായതു് വെളുത്തീയത്തിന്റെ) ഫ്ലൂറൈഡൊ ആവാം, 3. അഴുക്കു കളയാനുള്ള പേസ്റ്റിന്റെ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഡിറ്റര്‍ജന്റ്, ഇതു്  മറ്റു പല ഉല്പന്നങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം ലോറില്‍ സള്‍ഫേറ്റ് (sodium lauryl sulphate, SLS) ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും. ഇവ കൂടാതെ കാണാറുള്ള ചില ഘടകങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ടു്. ഒന്നു്, രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും (ട്രൈക്ലോസാന്‍ [Triclosan] അഥവാ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് [zinc chloride] ആണു് ഇത്തരത്തിലൊന്നു്. ഇതു് ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ്, അഥവാ മോണരോഗം, വരുന്നതു് തടയുമത്രെ. ഗുണകരമായ മറ്റൊരു ഘടകം പല്ലിലെ ഇനാമല്‍ (അതായതു് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള വെളുത്ത, കട്ടിയുള്ള ഭാഗം) നഷ്ടപ്പെടുന്നതു് തിരിച്ചു് വളരാന്‍ സഹായിക്കുന്ന കാല്‍സ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് (calcium phosphate) പോലത്തെ എന്തങ്കിലും ഘടകമാണു്. ഉവയെല്ലാം കൂടാതെ മിക്ക പേസ്റ്റിലും ചേര്‍ക്കുന്നതാണു്  രുചി നല്‍കാനായി പെപ്പര്‍മിന്റ്, സ്പിയര്‍മിന്റ് എന്നിവ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവും പിന്നെ ആകര്‍ഷകമായ നിറം നല്‍കാനുള്ള രാസവസ്തുവും. ഇവയെല്ലാം കൂടാതെ, പേസ്റ്റ് ഉണങ്ങി പൊടിയായിത്തീരാതിരിക്കാനായി ഗ്ലിസറോള്‍, സോര്‍ബിറ്റോള്‍ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും രാസവസ്തുവും ചേര്‍ക്കാറുണ്ടത്രെ (https://en.wikipedia.org/wiki/Toothpaste നോക്കൂ). ഏതാണ്ടിത്രയൊക്കെത്തന്നെയാണു് മിക്ക ടൂത്ത്പേസ്റ്റിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്, ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ തമ്മില്‍ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായുംഉണ്ടാകാം.

കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെയിരിക്കെ, ഒരു പ്രത്യേക പേസ്റ്റില്‍ പല്ലിനെ പൊതിഞ്ഞു് സംരക്ഷിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നുണ്ടെന്നു് പരസ്യത്തില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനല്ലെ? അല്ല, ഇനി അങ്ങനെയൊരു വസ്തു ഒരു പ്രത്യേക പേസ്റ്റില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടു് എങ്കില്‍, ആ വസ്തുവിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തംതന്നെ വലിയൊരു വാര്‍ത്തയാകേണ്ടതായിരുന്നല്ലൊ! കാരണം, പല്ലുവേദനയുംപല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില്‍ വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണെ! അതല്ല ഈ പ്രത്യേക പേസ്റ്റ് ശരിക്കും ഒരു പ്രതിഭാസം തന്നെയാണെന്നു് നല്ല തെളിവുകള്‍ ലഭിക്കാതെ എനിക്കു് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല, കേട്ടോ. നിങ്ങള്‍ക്കോ?

ഇനി ഒരു പേസ്റ്റിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടു് മനഃപൂര്‍വ്വം എഴുതിയതാണെന്നു് ആരും കരുതണ്ട. കാണികളെ പരസ്യത്തിലുടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നതു് എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും ചെയ്യുന്നതാണെന്നു്കാണാം. ഒരു ഉദാഹരണം മുകളില്‍ പറഞ്ഞെന്നു മാത്രം. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയട്ടെ. മറ്റൊരു പേസ്റ്റിന്റെ (പെപ്സൊഡെന്റ്) പരസ്യത്തില്‍ പറയുന്നു, ദന്തഡോക്ടറന്മാര്‍ ഒരു കമ്പനിയുമായിച്ചേര്‍ന്നു് സവിശേഷമായ ഒരു പേസ്റ്റുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു്. അതില്‍ പല്ലിന്റെ മൊത്തം സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടു് എന്നു്. ഏതാണ്ടെല്ലാ പേസ്റ്റിലുമുള്ളതു് എന്തൊക്കെയാണെന്നു് മുകളില്‍ കണ്ടല്ലൊ. ഇതില്‍നിന്നു് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ചേര്‍ത്തു് പുതിയ പേസ്റ്റുണ്ടാക്കുകയും അതു് മറ്റു് സാധാരണ പേസ്റ്റുകളോടൊപ്പം വിപണിയിലിറക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല, കേട്ടോ. നമുക്കു് സവിശേഷ പേസ്റ്റുകള്‍ ഇപ്പോഴും മാര്‍ക്കറ്റിലുണ്ടു്. പല്ലിന്റെ ഇനാമല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക ടൂത്ത്പേസ്റ്റുകള്‍ ഒരു ഉദാഹരണമാണു്. അത്തരം പേസ്റ്റിനെല്ലാം വിലക്കൂടുതലുമാണു്. കാരണം, സാധാരണക്കാര്‍ക്കുപയോഗിച്ചാലും പ്രശ്നമുണ്ടാകാത്ത ഘടകങ്ങള്‍ ഇതിലുപയോഗിക്കാനാവില്ല എന്നതുകൊണ്ടു് മറ്റു് വിലക്കൂടിയ ഘടകങ്ങള്‍ അതില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്നതുതന്നെ. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലാതെ ഈ ഒരു സാധാരണ പേസ്റ്റില്‍ മാത്രം പല്ലിനെ മൊത്തമായി സംരക്ഷിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയൊ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു എന്ന അവകാശവാദം വിഡ്ഢിപ്പെട്ടിയായ ടെലിവിഷനു മുന്നിലിരിക്കുന്നവരെ വിദഗ്ദ്ധമായി കളിപ്പിക്കാനല്ലേ എന്നു് ഞാന്‍ സംശയിച്ചാല്‍ അതിനെന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവുമൊ?  ഡോക്ടറുടെ വേഷമിട്ട ഒരാള്‍ വന്നു് ഈ പേസ്റ്റിന്റെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ വാഴ്ത്തുന്നതു് കാഴ്ചക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനല്ലേ എന്നു് സംശയം.

കുട്ടികളുടെ വളര്‍ച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന പാനീയം

ഇനി മറ്റൊരു പരസ്യത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. കോംപ്ലാന്‍ എന്ന, കുട്ടികളെ അതിമാനുഷരാക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പലരും നല്ല വിലകൊടുത്തു് മേടിച്ചു് കലക്കി കുട്ടികള്‍ക്കു് കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ പരസ്യം നിങ്ങളും കണ്ടിരിക്കുമല്ലൊ. കോംപ്ലാന്‍ കുടിച്ചാല്‍  കുട്ടികള്‍ നാലിരട്ടി വേഗത്തില്‍ വളരും എന്നാണു് പരസ്യത്തില്‍ അവകാശപ്പെടുന്നതു്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുകൂടി പരസ്യക്കാര്‍ വിശദമായി പറഞ്ഞുതന്നാല്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു. കാരണം, ഒരു കുട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചയെ ഇത്രയെളുപ്പത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കാമെങ്കില്‍ അതിനുള്ള വിദ്യ ലോകത്താകമാനം പ്രശസ്തമായേനെ. ഉയരമുളളവര്‍ക്കു് പല കളികളിലും മുന്‍ഗണനയുണ്ടു്. ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളും വോളിബോളും ഉദാഹരണങ്ങള്‍. കുട്ടി എത്ര ഉയരം വയ്ക്കും എന്നതു് കുട്ടിക്കു് മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തുനിന്നു് കിട്ടിയ ജീനുകളെയാണു് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എന്നാല്‍ വളരാനാവശ്യമായ പോഷകങ്ങള്‍ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ജീനുകള്‍ കിട്ടിയതുകൊണ്ടു് പ്രയോജനമില്ലതാനും. അങ്ങനെ, ജീനുകളും പോഷകാഹാരങ്ങളും ചേര്‍ന്നാണു് ഒരാളുടെ വളര്‍ച്ച നിശ്ചയിക്കുന്നതു്. ജനിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ ചെയ്യാവുന്നതു് ആവശ്യത്തിനുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങള്‍ നല്‍കുക മാത്രമാണു്. ഇനി പോഷകാഹാരങ്ങള്‍ കുറെയേറെ നല്‍കിയതുകൊണ്ടു് ഒരു കുട്ടി കുറെയധികം വളരില്ല. ഇനി കോംപ്ലാന്‍ എന്ന പൊടിയില്‍ എന്താണു് ഇത്ര സ്പെഷ്യലായുള്ളതു് എന്നു് അവര്‍ പറയുന്നുമില്ല. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റില്‍ നോക്കിയാല്‍ മനസിലാകുന്നതു്, കോംപ്ലാന്‍ എന്നതു് ലഘുവായുള്ള, എന്നാല്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണമായ ആഹാരമാണു് എന്നാണു്. അവര്‍ തന്നെ പറയുന്നതു്, നിങ്ങള്‍ക്കു് വിശപ്പില്ലെങ്കില്‍ ആവശ്യത്തിനു് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് പോഷകക്കുറവുണ്ടാകാം. അതിനു് പരിഹാരമാണു് കോംപ്ലാന്‍ എന്നാണു്. കോംപ്ലാന്‍ (Complan) എന്ന പേരുതന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായി പ്ലാന്‍ ചെയ്ത ഭക്ഷണം (COMpletely PLANned) എന്നതില്‍ നിന്നാണത്രെ ഉണ്ടായതു്. അതാണു് സത്യമെങ്കില്‍ അതെങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ച നാലിരട്ടിയാക്കും? കമ്പനി വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണിതു്.

കോംപ്ലാനിന്റെ സ്വന്തം വെബ് സൈറ്റ് (http://www.complan.com/index.php/what-is-complan/) പറയുന്നതെന്താണെന്നു നോക്കാം. മാര്‍ച്ച് 4, 2013നു് വെബ് സൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോള്‍ കിട്ടിയതു് ഇതാണു്: “Whether you’re off your food because you’re recovering from an illness, feeling stressed, or simply not feeling able to face a full meal, Complan could help provide you with essential nutrients.” അതായതു്, “നിങ്ങള്‍ അസുഖം കാരണമൊ മാനസിക പിരിമുറുക്കം കാരണമൊ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താലൊ  സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ വയ്യാതായിരിക്കുകയാണൊ, എങ്കില്‍ ശരീരത്തിനത്യാവശ്യമായ പോഷകങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ കോംപ്ലാനിനു് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.” ഇതു് സത്യമാണെങ്കില്‍ പിന്നെ ഈ സാധനം കുട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ച എങ്ങിനെ നാലിരട്ടി ആക്കും എന്നു് സത്യമായും എനിക്കു് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. അഥവാ നിങ്ങള്‍ക്കാര്‍ക്കെങ്കിലും മനസിലായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ദയവുചെയ്തു് ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഒരു കമന്റായി ഒന്നു് വിശദീകരിച്ചു തരണേ!

ഭക്ഷണപദാര്‍ത്ഥങ്ങളും മറ്റും വിശ്ലേഷണം ചെയ്തു് പഠിക്കാനുള്ള ലബോറട്ടറിയില്‍ (Government Analysts Laboratory) പ്രവര്‍ത്തിയെടുത്തിരുന്ന എന്റെ ഒരു സൂഹൃത്തു പറയുന്നതു്, കോംപ്ലാനില്‍ ഉണ്ടെന്നു് അവരവകാശപ്പെടുന്ന പ്രൊട്ടീനുകള്‍ പാലിലുള്ള പ്രൊട്ടീനുകള്‍ തന്നെയാണത്രെ. എന്നുവച്ചാല്‍  കോംപ്ലാന്‍ എന്ന പേരില്‍ നമുക്കു് വില്‍ക്കുന്ന സാധനത്തില്‍ അധികവും പാല്‍പ്പൊടിയാണു്!

ഇനി അവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ അതു് കുട്ടികളുടെ വളര്‍ച്ച വേഗത്തിലാക്കുന്നുണ്ടു് എന്നുതന്നെ കരുതാം. നാലിരട്ടിയൊ രണ്ടിരട്ടിയൊ എന്നതു പോകട്ടെ. സാധാരണഗതിയില്‍ കുട്ടി വളരുന്നതിനെക്കാള്‍ കുറെയധികം ഉയരമുണ്ടാവാന്‍ ഇതു് സഹായിക്കും എന്നു തല്ക്കാലം വിചാരിക്കാം. ഇതു് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനു് നല്ലതാണൊ എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മള്‍ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ഉയരം കൂടുമ്പോള്‍ ഹൃദയം കൂടുതല്‍ ശക്തിയോടെ രക്തം പമ്പു ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു് ഹൃദയത്തിനെ കൂടുതല്‍ തളര്‍ത്താനിടയുണ്ടു്. ഭാവിയില്‍ ഹൃദയസംബന്ധിയായ ദീനങ്ങള്‍ വരാനുള്ള സാദ്ധ്യത ഇതു് കൂട്ടും എന്നാണു് മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നതു്.  പരസ്യം കൊടുത്ത കമ്പനി ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി മിണ്ടുന്നതേയില്ല എന്നോര്‍ക്കുക. സ്വാഭാവികം മാത്രം. കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിലല്ല അവരുടെ താല്പര്യം. മറിച്ചു് അവരുടെ ലാഭത്തില്‍ മാത്രമാണു്.

ഈ ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കില്‍ വായനക്കാര്‍ ദയവുചെയ്തു് കമന്റുകളായി എഴുതാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

ഇതാ ഒരു ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ്. ഇംഗ്ലിഷിലായതില്‍ ഖേദിക്കുന്നു. തല്ക്കാലം തര്‍ജമ ചെയ്യാനുള്ള സാവകാശമില്ല. വെബ്‌സൈറ്റില്‍നിന്നു് നേരിട്ടു് പകര്‍ത്തിവച്ചതാണെ. ഇതാ:

The makers of the classic British bedtime and energy drinks Horlicks and Complan have been criticised over claims that they can help children pass their exams.

Similar claims in an advertisement on British television, that Horlicks makes children “taller, stronger, sharper,” were rejected in a ruling by the UK Advertising Standards Authority.

Campaigners in India said the local commercials exploit the anxiety of parents for their children to do well in examinations – and become celebrated ‘class toppers’ – with unsubstantiated claims.

According to advertisements on Indian television, children who drink the energy drink Complan twice a day soon become “exam ready.” It asks parents if their children “forget things they learn for their exams?” and suggests two cups of Complan “will charge your children’s brain and improve their ability to retain what they learn.” Horlicks, which in India is fortified with supplements and vitamins, claims it “builds up attention, concentration and makes children stronger by making both the brain and the body ready for exams”.

GlaxoSmithKline, the British company which makes Horlicks says its claims are backed by tests carried out at India’s National Institute of Nutrition in Hyderabad, which were upheld the college’s Scientific Advisory Committee.

Critics however said the tests were carried out on a small sample size and that the claims would not be allowed to be made in developed countries.

(source: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/9148401/Horlicks-and-Complan-criticised-in-India-over-claims-they-can-help-children-pass-exams.html)

ഇപ്പോള്‍ കോംപ്ലാന്‍ ഓര്‍മ്മശക്തിയെയും മെച്ചപ്പെടുത്തും എന്നു് പരസ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലൊ. പരീക്ഷക്കാലം വരുന്നതു് പ്രമാണിച്ചാവണം. ഈ അവകാശവാദത്തിനു് എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകള്‍ അവര്‍ നല്‍കിയിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു. ബ്രിട്ടനില്‍ നിരോധിച്ച പരസ്യം ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇറക്കി എന്നു മാത്രം. ഇതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലൊ. നമ്മെ പമ്പരവിഡ്ഢികളാക്കി അവര്‍ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പണവും തട്ടിയെയുത്തുകൊണ്ടു് പോയാലും സര്‍ക്കാര്‍ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്ന സംഘടനകളുമില്ല.

ഓട്ട്സ് തിന്നൂ ഓട്ട്സ്

കുറച്ചുകാലമായി നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുവരുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണു് ഓട്ട്സ്. ഇതെന്തോ വിശേഷ ഔഷധഗുണമുള്ള വസ്തുവാണെന്നാണു് പ്രചരണം. ഈ സാധനം കഴിച്ചാല്‍ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറി ചിരഞ്ജീവിയായിത്തീരും എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള പരസ്യങ്ങള്‍ പോലും കാണാം. ഓട്ട്സ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബ്രാന്റിന്റെയും പരസ്യത്തില്‍ പറയുന്നതു് അവരുടെ ഓട്ട്സ് കഴിച്ചാല്‍ കോളസ്റ്ററോള്‍ ശരീരത്തില്‍ ഇല്ലാതാകും, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഇല്ലാതാകും എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യരെ വശീകരിക്കാനുള്ള സവിശേഷ കാര്യങ്ങളാണു്. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സത്യമെന്താണു്?

അരിയും ഗോതമ്പും പോലെതന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ധാന്യമാണു് ഓട്ട്സ്. മിതശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയിലാണു് അതു് നന്നായി വളരുക എന്നതുകൊണ്ടു് നമുക്കു് തീരെ പരിചിതമല്ലാത്ത വസ്തുവാണതു്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മെ കഥകള്‍ പറഞ്ഞു് കബളിപ്പിക്കാനും എളുപ്പമാണു്. വാസ്തവത്തില്‍ അരിയിലും ഗോതമ്പിലും എല്ലാമുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ തന്നെയാണു് ഓട്ട്സിലുമുള്ളതു്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണു് അതിത്ര വിശേഷമായി പറയപ്പെടുന്നതു്? അതു് മനസിലാകുന്നതിനു് പാശ്ചാത്യരുടെ ഭക്ഷണരീതി പരിശോധിക്കണം.

ദിവംഗതനായ ഡോ. സി.ആര്‍. സോമന്‍ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്, അദ്ദേഹം മെഡിസിനു് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതു്, ശുദ്ധീകരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്‍ മാത്രമെ കഴിക്കാവൂ എന്നായിരുന്നു എന്നു്. അതായതു്, ഗോതമ്പിലെ തവിടുള്‍പ്പെടുന്ന അറുപതു് ശതമാനത്തോളം കളഞ്ഞിട്ടു് അവശേഷിക്കുന്ന നാല്പതു് ശതമാനമായിരുന്നു ഭക്ഷ്യയോഗ്യമെന്നു് കരുതിയിരുന്നതു്. അങ്ങനെയാണു് ഗോതമ്പും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ചു് ഉയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതു്.

പണ്ടൊരുകാലത്തു് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടുന്ന കാലത്തു് അമേരിക്കയില്‍നിന്നു് ശുദ്ധീകരിച്ച ഗോതമ്പുമാവു് ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും എത്തിയിരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലും. നാമിന്നു് മൈദ എന്നു വിളിക്കുന്ന അതേ സാധനം. അതിനു് “അമേരിക്കന്‍ മാവു്” എന്ന ഓമനപ്പേരാണു് അക്കാലത്തു് ഇട്ടിരുന്നതു്. അതില്‍ കുറെ ഭാഗം റൊട്ടി (bread) ഉണ്ടാക്കാനായി ബേക്കറികളിലേക്കു് പോയിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാല്‍ വലിയൊരു ഭാഗം പോയതു് പശയുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു. വെള്ളത്തിലിട്ടു് തിളപ്പിച്ചു് കുറുക്കിയാല്‍ നല്ല പശയായി. അല്പം തുരിശും (copper sulphate) കൂടി ചേര്‍ത്താല്‍ കൃമികളും ശല്യം ചെയ്യില്ല. ഈ മാവു് ഫലപ്രദമായ പശയാകുന്നതു് അതില്‍ മുഴുവനും സ്റ്റാര്‍ച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണു്. അതായതു് ഗോതമ്പിലെ ഗുണമുള്ള തവിടും നാരുകളും എല്ലാം നീക്കിയശേഷം വെറും കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റ് മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ചതാണു് മൈദ എന്ന സാധനം. അതിനു് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണം പോലുമില്ല എന്നു പറയാം.

ഇങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു് ഗുണേങ്ങലൊന്നുമില്ലാതാക്കിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ പരക്കെ ഉപയോഗത്തിലായി. അതുപോലെതന്നെ, ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കത്തക്ക രീതിയില്‍  പ്രിസര്‍വ്വേറ്റീവുകളും ചേര്‍ത്തു് ടിന്നുകളിലാക്കിയ പച്ചക്കറികളും ഫലങ്ങളും (fruits) സൌകര്യം പ്രമാണിച്ചു് പ്രചുര പ്രചാരം നേടി. ഇതൊന്നും ആരോഗ്യത്തിനു് നന്നല്ല എന്നു് മനസിലാക്കിത്തുടങ്ങിയതു് അവിടങ്ങളില്‍ ഹൃദ്രോഗങ്ങളും അര്‍ബൂദവും മറ്റും പ്രചരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണു്. അതിന്റെ ഫലമായാണു് വ്യാവസായിക പ്രക്രിയകള്‍ക്കു് വിധേയമാകാത്ത സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണങ്ങളും ധാരാളം നാരുകളും കഴിക്കേണ്ടതാണു് എന്ന തിരിച്ചറിയല്‍. ആ സാഹചര്യത്തിലാണു് ഓട്ട്സ് അവിടങ്ങളില്‍ സുപ്രധാനമാകുന്നതു്. കാരണം അവര്‍ പ്രകൃത്യായുള്ള ഓട്ട്സും അതിന്റെ തവിടും മറ്റും കൂടുകളിലും ടിന്നുകളിലും മറ്റുമാക്കി കച്ചവടം ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി. സ്വാഭാവികമായും അതിലടങ്ങിയ നാരുകളും മറ്റും ശരീരത്തിനു് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തില്‍ അധികമായുള്ള കോളസ്റ്ററോളിനെ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയില്‍ രാഷ്ട്രാന്തരീയ കമ്പനികള്‍ കഠിനമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതു് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണു്. ഇന്നും നമ്മളില്‍ മിക്കവരും കഴിക്കുന്നതു് പരമ്പരാഗതമായ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും പുട്ടും ഒക്കെത്തന്നെയാണല്ലൊ. നാമുപയോഗിക്കുന്ന പുഴുക്കലരിയിലാണെങ്കില്‍ കുറെയൊക്കെ തവിടുണ്ടുതാനും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തവിടു് കളഞ്ഞ പച്ചരിയെക്കാള്‍ ആരോഗ്യകരമാണു് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധാന്യം. കൂടാതെ ചീര, തുടങ്ങിയ ഇലവര്‍ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ നമുക്കാവശ്യമായ നാരുകള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടു് എന്തോ ദിവ്യവസ്തുവാണെന്നു് ധരിച്ചു് ഓട്ട്സ് വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നതു് അതു് വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനിയ്ക്കു മാത്രമെ ഗുണം ചെയ്യൂ. ഹോര്‍ലിക്സ് ഓട്ട്സിന്റെയും മറ്റും പരസ്യം കണ്ടു് നമ്മളാരും പണം വെറുതെ കളയേണ്ടതില്ല. ധാരാളം നാരുകള്‍ കിട്ടാനായി ധാരാളം ഇലവര്‍ഗങ്ങളും മറ്റും കഴിക്കുയും കുറെയൊക്കെ പച്ചയ്ക്കുതന്നെ (സാലഡ്, ചള്ളാസ് തുടങ്ങിയ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍) കഴിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ മതിയാകും.

(ഈ ലേഖനം ക്രിയേറ്റീവ് കോമണ്‍സ് by-sa ലൈസന്‍സില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു് ഇതേപടിയൊ മാറ്റങ്ങളോടെയൊ ഏതു് മാദ്ധ്യമത്തിലും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു് പ്രത്യേകം അനുവാദം തേടേണ്ടതില്ല)

The Man Who Lives Without Money

Just read this story about a man who decided to live without money! And thought I should share this here.

To quote Wikjipedia, “Mark Boyle aka The Moneyless Man (born 8 May 1979) is an Irish activist and writer best known for founding the online Freeconomy Community, and for living without money since November 2008.[1] Boyle writes regularly for the Freeconomy Blog and British newspaper The Guardian. His first book, The Moneyless Man: A Year of Freeconomic Living was published in 2010. Boyle currently lives near Bath, in South-west England.”

I was impressed when I read some of his quotations from Wikipedia. He says, for instance, “”If we grew our own food, we wouldn’t waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn’t throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn’t contaminate it.” Very simple, but very true, is it not? Just like Gandhiji’s thoughts that made him choose this style of life.

Here is another one: “The degrees of separation between the consumer and the consumed have increased so much that we’re completely unaware of the levels of destruction and suffering embodied in the stuff we buy.”

I think it is better that you read from the original sources rather than I try to paraphrase them. See this story, which was posted in Facebook, from where I learned about this man: http://www.whydontyoutrythis.com/2013/10/the-man-who-lives-without-money.html

Or read this page in wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Boyle_(Moneyless_Man)

Of course, everyone may not be able to emulate him. But, his importance is, I think, in showing that a different life is possible, that could give us a different world without much of today’s problems. I believe that it is such different, perhaps “crazy” people who will finally change the world into a better place for living.